CELOVITE REŠITVE. VSE NA ENEM MESTU.

ZAKAJ PREZRAČEVATI?

TUDI ZGRADBE MORAJO DIHATI

Zveni neusklajeno, a ni: Zgradbe morajo biti zrakotesne – hkrati pa morajo dihati.
Zgradba mora biti zrakotesna, da za ogrevanje in hlajenje prostorov ne porabimo preveč energije. Hkrati mora zgradba dihati, kar pomeni, da je sposobna izločiti odvečno vlago v uporabljenem ter nadihanem zraku in omogočiti stanovalcem ugodno klimo za bivanje.

Zgradbe naj bi dihale kontrolirano s pomočjo sistema za prezračevanje in ne skozi naključne špranje v obodu.

ZDRAVA BIVANJSKA KLIMA

Vse zgradbe nimajo zdrave notranje klime. To se pogosto zgodi zaradi previsoke vlažnosti zraka v njih.

ALI VESTE, DA…

Posledice slabe bivanjske klime lahko čutimo na zdravju uporabnikov in tudi finančno, če moramo sanirati posledice plesni na zidovih in pohištvu.

Previsoka relativna vlažnost zraka
Nezadostno prezračevanje povzroča naraščanje relativne vlažnosti zraka v prostoru. Previsoka vlažnost omogoča pospešen razvoj pršic in plesni.

Pršice
Pršice merijo v dolžino 0.1-0.6 mm in jih ne vidimo s prostim očesom. Uspevajo v pogojih visoke relativne vlažnosti med 55-75% in se razmnožujejo premo sorazmerno z naraščanjem temperature in relativne vlažnosti v prostoru. Vlago absorbirajo skozi kožo telesa. Če je relativna vlažnost zraka v prostoru pod 45%, se izsušijo in odmrejo.

Plesen
Tipična posledica nezadostnega prezračevanja je razvoj plesni v notranjosti zgradbe. Trosi plesni vsebujejo snovi, ki so škodljive za ljudi in živali ter povzročajo astmo in alergije.

Visoka vrednost CO2

Nivo CO2 nam pove ali imamo v prostoru na voljo dovolj svežega zraka za dihanje. Če smo izpostavljeni visoki vrednosti CO2, nam to lahko povzroča:

OPTIMALNA REŠITEV

Vsekakor prezračujte prostore na pravilen način. Predlagamo vam uporabo mehanskega sistema decentralega ali centralnega prezračevanja z rekuperacijo, kjer bivanjska klima ni prepuščena naključju. Sistem avtomatsko prilagaja pretok svežega zraka v prostore in omogoča zdravo bivalno klimo. Investicija je razumna, kar se višine vložka tiče, nizki pa so tudi stroški obratovanja.

Optimalna rešitev je torej uporaba prezračevalnih sistemov z izkoriščanjem toplote odpadnega zraka – rekuperacija. To nam zagotavlja vedno svež zrak, optimalno mikroklimo in energijsko učinkovitost. Osnova takšnega prezračevalnega sistema je rekuperator toplote.


To je v bistvu zračni toplotni izmenjevalec, kjer se križata odpadni izstopni zrak in čist vstopni zrak. Pri tem se ne mešata, temveč le oddata in sprejmeta toploto preko toplotnega izmenjevalca, ki je sestavljen pretežno iz keramičnega jedra. Ventilatorja uravnavata pretok zraka, vgrajeni filtri pa očistijo sveži in iztrošeni zrak. Prezračevanje z rekuperacijo, poleg manjših toplotnih izgub in stalnega dotoka svežega zraka zagotavlja konstantno vlažnost, filtriran zrak, manjšo koncentracijo CO2 in manj neprijetnih vonjav.